O sposobie usunięcia przez Jürgena Habermasa napięcia pomiędzy prawami człowieka a suwerennością ludu


Autor/in: Hollendung, Anna
Erscheinungsjahr: 2018 (im Erscheinen)
Herausgeber/in: Andrzej M. Kaniowski, Ewa Wyrębska, Tomasz Michałowski
Titel des Sammelbandes: Praworządność:
Untertitel des Sammelbandes: Kant-Hegel-Habermas
Erscheinungsort: Lodz
Verlag: Universitätsverlag Lodz (Wydawnictwo UŁ)
> zurück zur Publikationsliste