O sposobie usunięcia przez Jürgena Habermasa napięcia pomiędzy prawami człowieka a suwerennością ludu


Author: Hollendung, Anna
Year of Publication: 2018 (Forthcoming)
Editor: Andrzej M. Kaniowski, Ewa Wyrębska, Tomasz Michałowski
Title of Edited Volume: Praworządność:
Subtitle of Edited Volume: Kant-Hegel-Habermas
Place of Publication: Lodz
Publisher: Lodz University Press (Wydawnictwo UŁ)
> back to publication list