Ulusalcılık: Demokrasi ve Laiklik Arasında Türkiye’de Laik Sivil Toplum


Author: Taş, Hakkı
Year of Publication: 2015
Editor: Özgün Sarımehmet Duman, Gökhan Bacık
Title of Edited Volume: Türkiye Üzerine Tartışmalar – Ekonomi, Siyaset Toplum
Place of Publication: Ankara
Publisher: İpek Üniversitesi Yayınları
Pages: 95 to 119
> back to publication list